Iruñerriko Mankomunitatea
2009ko ekitaldiko txostena

Entitatea

Datu orokorrak

  2008
2009
Langile kopurua 485 485
Kide diren udalerriak
50   50
Hartzen dituen biztanleak
339.025 345.537
Hornitua
333.725 340.303
Hiri hondakinak biltzea
338.356 344.872
Eskualdeko hiri garraioa
318.865 324.814
Taxia
328.370 334.688
Negozio zifra (€)  53.683.787 55.046.669
Higiezinen gehigarriak (€) 10.738 13.163.699
Aktiboak guztira (€)  177.299.203,25 177.887.586
Ekitaldiaren emaitza (€)  628.049,87 -487.718