Iruñerriko Mankomunitatea
2009ko ekitaldiko txostena

2009ko kudeaketa txostena

Uraren ziklo integrala

Iazkoaren aldean, uraren ekoizpena %4,07 handitu da, baita dagokion fakturazioa ere. Handitze hori, batez ere, urtean izandako tenperaturen ondorioa da, aurrekoan baino altuagoak izan baitira.

Emandako uraren kalitateari dagokionez, adierazle guztiek (kloro kontzentrazioa, uhertasuna eta bakteriologia kalitatea) berresten dute emandako urak kalitate maila handia duela eta, indarrean dagoen legedia dela eta, urte honetarako aurreikusita dauden helburuak bete direla.

Saneamenduari eta arazteari dagokionez, berriz, adierazleen bilakaerak (uretan esekita dauden solidoak kanporatzea eta oxigeno-eskari biokimikoa kentzea) erakusten digu arazte maila handia gordetzen jarraitzen dela, eta urte honetarako aurreikusita zeuden helburuak bete direla.


2007 2008 2009
Ur ekoizpena guztira 34.155.562 32.482.624 33.830.808
Analisi bidezko kontrola Langinak Parametroak Langinak Parametroak Langinak Parametroak
Hornidura-iturriak
1.804 7.038 1.779 6.663 1.692 7.225
Edateko ura tratatzea 2.793 15.154 3.014 15.451 2.841 15.820
Uberkara isuriak 105 519 106 530 104 520
Banatzeko sarea 1.147 18.222 1.127 18.563 1093 18.552
Analisi bidezko kontrolak guztira 5.849 40.933 6.026 41.207 5.730 43.117
Kontrolen emaitzak
     
Edateko uren araztegiak - - -
Uhertasuna (langinen%<ntu1) %99,9 %99,9 %100
Mikrobiologia (Escherichia colirik, Enterocuccusik, Clostridium perfringesik eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) %100 %100 %100
Banatze sarea      
Kloroa (laginen%<1mg.c12/2) %99,7 %99,5 %99,5
Uhertasuna (laginen%<5ntu) %99,8 %99,5 %99,5
Mikrobiologia (Escherichia colirik, Enterocuccusik, Clostridium perfringesik eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) %100 %100 %100

Kontsumoa (m3)


20072008 2009
Etxekoa 13.174.399 12.862.489 12.782.700
Administrazio publikoak 329.640 342.140 341.601
Gizarte-interesekoa 1.117.283 994.543 1.022.951
Merkataritza-industria 7.957.087 7.559.261 7.120.239
Ureztatze pribatua 697.866 616.312 841.085
Konbinatuak 2.565.773 2.435.205 2.770.856
Udal zerbitzuak 804.771 932.833 894.856
Iturriak 113.893 99.423 107.018
Udal ureztatzeak 3.176.765 2.636.195 3.533.377
Obrak 411.564 405.464 375.022
Kontsumoaren emaitzak guztira 30.349.041 28.883.865 29.839.705

Kontsumoa (litro/biztanle/egun)


2007 2008 2009
Etxebizitzak 132 126 126
Industria 71 65 62
Ureztatzeak 34 28 36
Kontsumoaren emaitzak guztira 256 237 242

Sanotzea eta araztea


2007 2008 2009
Arazuriko plantan araztutakoaren kontrola (m3) 39.577.680   39.703.680
Analisi bidezko kontrola Laginak Parametroak Laginak Parametroak Laginak Parametroak
Arazuriko Hondakin-urak Arazteko Planta 2.452 7.737 2.630 7.878 2.405 7.602
Industria isurketak 831 11.471 837 11.395 795 10.874
Bilgailuetan 667 10.058 684 11.602 701 11.385
Hobi septikoetan 68 499 48 277 68 878
Uberken kontrola 81 3.072 54 1.353 62 1.558
Lohiak eta konposta 24 563 34 34.701 65 1.304
Analisi bidezko barne kontrola guztira 4.123 33.400 4.287 33.206 4.096 33.601
Kanpoko analisiak 4.215 46.931 3.706 42.477 4.029 42.309
Laborategian egindako analisiak guztira 8.338 80.331 7.993 75.683 8.125 75.910
Industria isurketen kontrola      
Bisitak enpresetara 57 69 67
Sailkatutako jardueren txostenak 410 373 263
Beste txosten batzuk 62 72 98
Arazuriko plantaren errendimenduak      
Uretan esekita dauden solidoak %96,4 %97,3 %97,4
OEK %94,5 %94,9 %95,0
OEB5 %96,9 %97,6 %97,5
Nitrogenoa %84,8 %86,9 %88,2
Fosforoa %84,3 %86,1 %83,5

hornitze iturriak

> Artetako iturburua

Udarbe ibaiaren buruan.

•    Biltzeko azalera: 100 km2
•    Iturburuaren batez besteko emaria: 3.633 l/s
•    Hornitzeko baliatutako batez besteko emaria: 516 l/s
•    Energia hidroelektrikoa ekoizteko baliatutako batez besteko emaria: 1.971 l/s
•    Udarbe ibaira isuritako batez besteko emaria: 1.146 l/s

> Eugiko urtegia

Arga ibaiaren buruan.

•    Oinplano makotua duen grabitate-presa.
•    Ibai mailaren gaineko garaiera: 44,3 m
•    Luzera: 252 m
•    Presaren bolumena: 21 hm3
•    Garaiera handiena: 628 m
•    Azalera: 123 ha
•    Batez besteko sakonera: 18 m
•    Bertan ura zenbat denboran dagoen: 2-5 hilabete.

> Itoizko urtegia

•    Kokapena: Irati ibaia. Longida ibarra.
•    Presa mota: grabitatekoa, betoi arruntarekin egina.
•    Zimenduen gaineko garaiera handiena: 122 m
•    Bururatze luzera:  525 m
•    Bururatze garaiera:  592 m
•    Gehieneko maila normalean estalita dagoen azalera: 1.100 ha
•    Gehieneko maila gorenean duen edukiera: 418 hm3


> iturri eta kontzesio osagarriak

Subitzako iturburua

•    Batez besteko ekarpena: 6 l/s

edateko ura tratatzea

Urtasungo Edateko Uren Araztegia. Tratatzeko ahalmena: 1.050 l/s Egillorko Edateko Uren Araztegia. Tratatzeko ahalmena: 800 l/s Tiebasko Edateko Uren Araztegia. Tratatzeko ahalmena: 1.000 l/s Subitzako desinfekzio sistema: 7 l/s artekoa

> hornitze sarea

•    Luzera, 1.507 km: Garaia 434 km. / Baxua 1.073 km.
•    Lotuneak, 41.420
•    Biltegiak, 136 unitate. Edukiera, 262.995 m2
•    54 ponpatze. Ahalmena 2.9531 kW
•    Emari-neurgailuak 610

> sanotze sarea

•    Luzera 1.591 km: 703 km gorozki uretarako / 200 bateratuetarako / 689 euri-uretarako
•    Lotuneak, 50.831
•    Ponpatzeak, 10. Ahalmena, 75 kW

> ekaitz ura biltzeko andelak

•    Txantreako ekaitz ura biltzeko andela
•    V=3.000 m3 C2 bilgailura

Hondakin uretarako hornikuntzak


ezaugarriak kop. hartzen dituen herritarrak
Arazuriko Hondakin-urak Arazteko Planta Tratatze osoa: lehen mailakoa + biologikoa (nitrifikazio desfosforizazioarekin)
Biosolidoak birziklatzeko planta, kogenerazio planta
1 313.746
Bakterio irazkiak Araztegi txikiak Etxaurin eta Iberon 2 900
Hobi septikoak Irazki biologikoa dutenak 135, 96 herritan 5.000