Iruñerriko Mankomunitatea
2009ko ekitaldiko txostena

Giza taldea

Erakundearen pertsonei emandako laguntza eta ordainsariak

Soldata Hitzarmenarekin bat eguneratzen da, Nafarroako KPIaren bilakaeraren arabera. Gainera, ordainsari aldakorreko zenbait neurri ditugu, helburu zehatz batzuk betetzearen arabera.

2006-2008/9 Hitzarmenean indarrean jarraitzen dutenak honako hauek dira:

soldata igoerak
deskribapena baldintzak
Planifikatutako Kudeaketaren Betetzea %0,70 urteko Proportzional finkagarria Planifikatutako kudeaketaren helburuen %75eko gutxieneko betetzea
Absentismo Saria sartzeagatik %0,30 urteko Lineal finkagarria Aipatu saria sartzearen onartzea
Hitzarmenaren indarraldia %0,17 urteko Lineal ez-finkagarria Hitzarmena 2009an luzatzen bada, portzentajea %0,50ekoa izanen da

2009ko lan-jardunaldiak 216 izan ziren; guztira 1.592 ordu/urte.

Badira gizarte laguntzako hainbat neurri, enpresak langileei eskainitakoak, jardunaldi edo baimenen ingurukoez gainera.

gizarte prestazioak
deskribapena
Pentsio plana Prestazio definitua, azken soldataren % 5 eta 10 artean dena, antzinakotasunaren arabera.
Bizi eta istripu aseguruak Langilearen heriotza, ezintasun eta baliaezintasun arriskuen estaldura.
Erretiro aurreratua 64 urte bete dituen langileari 65 urte betetzean izango lituzkeen estaldura bera ematea.
Erretiro partziala Langileari 60 urte dituenetik erretiro partziala hartzeko aukera ematea.
Gizarte aurreikuspeneko fondoa Langileek eskatutako laguntza ekonomikoak hornitzeko aurrekontua.
Prestazio ekonomikoak Soldataren osagarria gaixotasun eta istripuarengatik, soldataren %100era arte.
Konpentsazioa ura kontsumitzeagatik.
Lansariaren aurrerapenak.
Soldataren osagarria lan-kontratua etetean lan-baliaezintasuna amaitzeagatik.
Aurrerapen pertsonalari laguntzea.
Diru-laguntzak prestakuntzarako.
Langile birkokatuak

Jardunean dauden langileak, euren baldintzetara egokia den lanpostuan aritzeko zailtasun fisikoak dituztenak.