Iruñerriko Mankomunitatea
2009ko ekitaldiko txostena

Giza taldea

Langileei buruzko informazioa

2009ko bukaeran, Iruñerriko Mankomunitatearen langileak 485 pertsona ziren (*). Hau da, langileen kopurua %0,2 hazi da. Gure erakundearen langileak 11 lan zentrotan aritzen dira lanean, Iruñerriko Mankomunitateak ematen dituen zerbitzuek instalazioak eremu geografiko jakin batzuetan kokatzea eskatzen dutelako.

Lan zentroa Jarduera Pertsona kopurua
urtea   2007
2008 2009
generoa   G E G E G E
Bulegoak      
Chinchilla kalea, 7, Iruña
Imaz anaiak kalea, 1, Iruña
Zerbitzu zentralak eta instituzionalak 97 65 99 69 100 69

Bezeroari aditzeko zerbitzua

     
Navas Tolosa kalea 29, Iruña Bezeroentzako arreta (telefonikoa, aurrez aurrekoa eta idatzizkoa) 5 16 5 19 5 20

Edateko ura tratatzeko zentroak (ETAP)

     
Urtasun, Egillor eta Tiebas Ura tratatzea eta potabilizatzea (eugiko urtegia, Artetako iturburua eta Itoiz-Nafarroako ubidea) 46 6 46 6 45 5
Sareak eta instalazioak mantentzeko tailerra      
Agustinos Pol. Iruña Sareak eta instalazioak mantentzeko zerbitzua, ura banatzeko. Biltegia. 81 5 80 6 81 5

Hondakin-uren araztegia (EDAR)

     
Arazuri Hondakin urak araztea 36 13 37 16 36 15

Hiri hondakinak tratatzeko zentroa (CTRU)

     
Gongora Hiri hondakinen tratamendua 71 21 70 22 71 23

Garbigunea

     
Agustinoen industrialdea eta La Morea merkataritza zentroa Etxeko hondakin bereziak biltzea 10 1 9 1 9 1
Partziala guztira   346 127 345 139 347 138
Guztira   473 484 485

Enpresak finko eta mugagabe kontratatzeko politikari eusten dio bere plan estrategikoen garapen eraginkorrari begira, pertsonek dakarten kudeaketarako gaitasuna eta ezagutza baliatuz. Urtearen bukaeran, langileen %86,59 aipatu baldintza horietan zeuden kontratatuta. Dena dela, aldi baterako kontratazioa beharrezkoa da zenbait kasutan, aldi baterako jubilazioak eta aurreratuak ordezkatzeko. Gainerako aldi baterako kontratazioak unean uneko beharrei erantzuteko egiten dira, honako hauei, esaterako: absentismoa, proiektu zenbaiten garapena edo lan eskaera handiak. Irizpide hori aintzat hartuta, langile talde osoaren %1,84 da

* Guztira 488 langile dira; horietako hiruk etena dute kontratua.

Langile kopuruaren osaera, kontratu-moldeari begira

Urtea 2005 200620072008 2009
Generoa GEGEG E G E G E
Langile finkoak 99 299 106 304 304 106 314 108 311 114
Aldi baterako langileak 20 32 15 30 30 15 32 19 34 25
Guztira 119 331 121 334 334 121 346 127 345 139

Langile kopuruaren ezaugarriei dagokienez, batez besteko adina 44 urtekoa da, eta batez beste, 14 urte daramate gurean. %72 gizonak dira eta %28 emakumeak. Langileen %13,19k unibertsitate titulua dauka eta bere prestakuntza mailari dagokion lanpostuan aritzen da lanean.

Langile taldearen osaera, maila profesionalari dagokionez

Urtea 2006 2007 2008 2009
Generoa G E G E G E GE
Zuzendariak 9 3 11 3 11 3 11 4
Goi mailako tituludunak 31 17 32 17 33 21 34 22
Teknikariak 90 9 94 9 82 16 96 9
Administaziokoak 9 63 8 68 9 66 8 70
Profesionalak 102 12 104 12 114 14 110 14
Espezialistak 93 17 97 18 96 19 88 19
Guztira 334 121 346 127 345 139 347 138

Langileen kudeaketa administratiboak bermatzen du enpresaren eta langileen arteko harremanak egokitzea legezko eta ohiko araudiari, besteak beste, gai hauetan: kontratazioa, eskubideen eta betebeharren arteko oreka, lanaren banaketa edo honen ordaina... Legearekin bat datorren kudeaketaren aldeko gehieneko begiruneaz gain, beste xede bat daukagu: erakundearen pertsonen gehieneko gogobetetzea alderdi hauen ezagutzaren zein inplikazioaren bitartez.

Absentismoari buruzko informazioa

  200620072008 2009
Hitzartutako lanaldi guztiaren gaineko portzentajea 6,42 6,67 8 7,10
Eritasunek zein istripuek eragindako portzentajea 4,67 4,96 5,42 5,61
Haurdunaldiek zein amatasunak eragindako portzentajea 0,85

0,89

1,80 0,81
Hitzarmenaren baimenek eragindako portzentajea 0,63 0,57 0,54 0,51
Maiztasuna: kasu kopurua batez besteko langile kopuruari erreparatuta 3,47 3,53 4,08 3,59
Iraupena: ordu kopurua, kasu guztiei erreparatuta 27,96 27,65 31,20 31,53
Lan jardunaldia 1.592 1.592 1.592 1.592

Aparteko orduei buruzko informazioa

  200620072008 2009
Aparteko orduak guztira 2.261,4 1.512,22 957,35 921,65
Aparteko orduen portzentajea, hitzartutako lan jardunaldiari erreparatuta 1,42 0,95 0,60 0,58
Aparteko orduak, langileen batez bestekoari erreparatuta 4,97 3,27 1,98 1,89