Iruñerriko Mankomunitatea
2009ko ekitaldiko txostena

Urteko kontuak

Urteko kontu bateratuak

Egoera balantze bateratuak, 2009ko abenduaren 31n (eurotan)

(egin klik irudian, PDF artxiboa ikusi ahal izateko)

Ondare garbian izandako aldaketen egoera, 2009ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiari dagokiona.

(egin klik irudian, PDF artxiboa ikusi ahal izateko)

Eskudiru-fluxuen egoera, 2009ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiari dagokiona.

(egin klik irudian, PDF artxiboa ikusi ahal izateko)