Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Memoria 2008

Entitatea

Datu nagusiak

  2007  2008
Langile kopurua 473 485
Kide diren udalerriak 50   50
Hartzen dituen biztanleak 329.531 339.025
Hornitzea
324.295 333.725
Hiri hondakinak biltzea
328.897 338.356
Eskualdeko hiri garraioa
309.607 318.865
Taxia
319.279 328.370
Emandako zerbitzuen zenbatekoa (€)  51.590.320 53.683.787
Egindako inbertsioak (mila eurotan) 10.211 10.738
Aktiboak guztira (euroak) 171.157.158,12 177.299.203,25
Lortutako emaitza (euroak) -5.047.459,31 628.049,87