Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Memoria 2008

2008ko Kudeaketa txostena

Arazuriko hondakin-urak arazteko planta

Hodi biltzaileen sareen bidez, Iruñerrian sortzen diren hondakin urak Arazuriko plantara heltzen dira, han arazteko prozesu bat egin ondotik, Arga ibaira baldintza hobeetan itzuli ahal izateko.

plantaren ezaugarriak

 • Noiz eraiki zen:  lehen mailako tratamendua: 1990 / tratamendu biologikoa: 1999
 • Kokapena: Arazuri (Oltza Zendea-Nafarroa)
 • Azalera: 40 ha
 • Hartzen dituen herritarrak: 333.725
 • Hartzen dituen herritar baliokideak: 738.083 biztanle
 • Batez besteko emaria: 1.337 l/s

> ezaugarriak

 • Hondakin-urak tratatzea: lehen mailako tratatzea: aurretik tratatzea eta 6 dekantatze unitate / tratatze biologikoa: egurasteko lau putzu eta bigarren mailako dekantatzerako sei unitate.
 • Lohiak tratatzea: 2 flotagailu, 3 lodigarri eta 5 digestore anaerobio. Deshidratatzea: 2 birziklagailu
 • Biogasa aprobetxatzea: gasometroa, esfera eta konpresoreak. Kogenerazio planta (4 motor – 1,1 MW eta 3 turbokonpresore – 1,5 MW).
 • Lohiak birziklatzea (biosolidoak): konposta egitea eta nekazaritzan zuzenean erabiltzea.

> 2008ko errendimenduak

 • Tratatutako emaria 42.279.148 m3
 • Kanpoko lohiak, Mankomunitateak tratatuak 26.997 m3
      (hondakin uren araztegian jasotako kargaren % 8,6)

 

2007 2008
Analisi bidezko kontrola Laginak Parametroak Laginak Parametroak
Hondakin-urak tratatzea 2.452 7.737 2.630 7.878
Biosolidoak tratatzea 24 563 34 701
Biltzaileen kontrola 667 10.058 684 11.602
Analisi bidezko barne kontrolak guztira 4.123 33.400 4.287 33.206

> sortutako biogasa eta energia ekoiztea

 • Biogasa sortzea: 6.207.190 (17.006 Nm3/egun)
 • Autoaskitasun energetikoa: %88,3
 • Prozesuan kontsumitutako energia: 24.084.965 kWh
 • Ekoitzitako energia: 21.260.268 kWh

 

kontsumitutako lehengaiak

sareko ura 263.094 m3
Arazte prozesuko erreaktiboak tonak
Polielektrolitoak 95
Pinu azal birziklatua 4.050
Hondakin berdeak 10.621
Biosolidoak 10.282
Hondar silizeduna 1.260
Turba gorria 70

sortutako hondakinak

Plantako arazte hondakinak (baheak, aurretik tratatzea...) 2.561 t
Arazteko plantako biosolidoak
Laborantza estentsiboko biosolidoak 32.636 t
Konposta egiteko biosolidoak 10.282 t
Arazteko plantako biosolidoak guztira 42.917 t
Hondakin berdeak baztertzea 293 t

uretara isuriak

kopurua (m3/urte) 39.577.680
emaria (l/s) 1.255
Karga kutsatzailea tona/ urte
Uretan esekita dauden solidoak 435
Nitrogenoa 261
Fosforoa 40
OEB5 475
OEK 1.583

lohien erabilera (biosolidoak) eta lohi-konpostaren kalitatea

Biosolidoen erabilera  
Laborantza estentsiboa (t) 32.636
Konposta egitea (t) 10.282
Biosolidoen kalitatea
biosolidoetan dauden metal kopuruen konparazioa (mg/kg/MS)
 
zinka (legezko muga, 4.000) 865
Beruna (legezko muga, 1.200) 57
Kobrea (legezko muga, 1.750) 264
Kromoa (legezko muga, 1.500) 70
Nikela (legezko muga, 400) 33
Merkurioa (legezko muga, 25) 1,2
Kadmioa (legezko muga, 40) <3
Konpostaren kalitatea  
Ekoitzitako konpostean dauden metal kopuruak (mg/kg/MS / zinka (legezko muga, 1.100) 545
Beruna (legezko muga, 300) 49
Kobrea (legezko muga, 450) 152
Kromoa (legezko muga, 400) 77
Nikela (legezko muga, 120) 26
Merkurioa (legezko muga, 7) -
Kadmioa (legezko muga, 10) <3

merkaturatutako produktuak (konposta-Arazuri)

Salmentak 10.273 m3
Ontziratu gabe %89,5
Xeheka %10,5