Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Memoria 2008

2008ko Kudeaketa txostena

Uraren ziklo integrala

Aurreko urtekoarekin alderatuta, aurtengo ur ekoizpena eta fakturazio bolumena %4,67 gutxitu dira. Nabarmendu behar da erregistratuta ez dagoen uraren indizea %10,32koa izan dela, aurreko urtekoaren oso antzekoa (%10,28). Gutxitze horren arrazoiak aztertu dira, eta eragin adierazgarria garbi adierazten duten bezeroen lagina aztertzea izan da abiapuntua. Azterketa horren emaitzek batera gertatu diren arrazoi multzoa erakusten dute. Besteak beste, honako arrazoi hauek: aurrezteko teknologia berriak etxebizitzetan jartzea, ur kontsumoaren gaineko sentiberatasuna bultzatzeko kanpainen eragina, ingurumen kudeaketarako sistemak jarri dituzten enpresetan lehenago zituzten barne jarioak konpontzea, eta ur beroaren kontrol handiagoa bizilagunen elkarteetan banakako kontagailuen bidez.

Emandako uraren kalitateari dagokionez, adierazle guztiek (kloro kontzentrazioa, uhertasuna eta bakteriologia kalitatea) berresten dute emandako urak kalitate maila handia duela eta, indarrean dagoen legedia dela eta, urte honetarako aurreikusita dauden helburuak bete direla.

Sanotzeari eta arazteari dagokionez, berriz, adierazleen bilakaerak (uretan esekita dauden solidoak kanporatzea eta oxigeno-eskari biokimikoa kentzea) erakusten digu arazte maila handia gordetzen jarraitzen dela eta 2008rako aurreikusita zeuden helburuak bete direla.

2006 2007 2008
Ur ekoizpena guztira 35.665.661 34.155.562 32.482.624
Analisi bidezko kontrola Laginak Parametroak Laginak Parametroak Laginak Parametroak
Hornidura-iturriak 1.799 6.980 1.804 7.038 1.779 6.663
Edateko ura tratatzea 3.051 15.980 2.793 15.154 3.014 15.451
Uberkara isuriak 104 520 105 519 106 530
Banatzeko sarea 1.096 17.488 1.147 18.222 1.127 18.563
Analisi bidezko kontrolak guztira 6.050 40.968 5.849 40.933 6.026 41.207
Kontrolen emaitzak      
Edateko uren araztegiak - - -
Uhertasuna (laginen%<ntu1) %99,9 %99,9 %99,9
Mikrobiologia (Escherichia colirik, Enterocuccusik, Clostridium perfringesik eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) %100 %100 %100
Banatzeko sarea      
Kloroa (laginen%<1mg.c12/2) %99,7 %99,7 %99,5
Uhertasuna (laginen%<5NTU) %99,9 %99,8 %99,5
Mikrobiologia (Escherichia colirik, Enterocuccusik, Clostridium perfringesik eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) %100 %100 %100

kontsumoa (m3)

2006 2007 2008
Etxebizitzak 13.296.813 13.174.399 12.862.489
Administrazio publikoak 330.345 329.640 342.140
Etxebizitzetakoaren baliokidea 1.140.822 1.117.283 994.543
Merkataritza-industria 8.605.496 7.957.087 7.559.261
Ureztatze pribatua 800.614 697.866 616.312
Konbinatuak 2.491.056 2.565.773 2.435.205
Udal zerbitzuak 827.876 804.771 932.833
Iturriak 117.761 113.893 99.423
Udal ureztatzeak 3.490.250 3.176.765 2.636.195
Lanak 502.744 411.564 405.464
Kontsumoaren emaitzak guztira 31.603.777 30.349.041 28.883.865

kontsumoa (litro/biztanle/egun)

2006 2007 2008
Etxebizitzak 135 132 126
Industria 78 71 65
Ureztatzeak 38 34 28
Kontsumoaren emaitzak guztira 270 256 237

sanotzea eta araztea

2006 2007 2008
Arazuriko plantan araztutakoaren kontrola (m3) 37.117.872 39.577.680  
Analisi bidezko kontrola Laginak Parametroak Laginak Parametroak Laginak Parametroak
Arazuriko Hondakin-urak Arazteko Planta 2.899 21.516 2.452 7.737 2.630 7.878
Industria isurketak 811 10.923 831 11.471 837 11.395
Bilgailuetan 658 14.660 667 10.058 684 11.602
Hobi septikoetan 35 406 68 499 48 277
Uberken kontrola 54 1.338 81 3.072 54 1.353
Lohiak eta konposta 26 660 24 563 34 34.701
Analisi bidezko barne kontrolak guztira 3.825 34.843 4.123 33.400 4.287 33.206
Kanpoko analisiak 4.155 43.173 4.215 46.931 3.706 42.477
Laborategian egindako analisiak guztira 7.980 78.016 8.338 80.331 7.993 75.683
Industria isurketen kontrola      
Bisitak enpresetara 73 57 69
Sailkatutako jardueren txostenak 447 410 373
Beste txosten batzuk 74 62 72
Arazuriko plantaren errendimenduak      
Uretan esekita dauden solidoak %96,8 %96,4 %97,3
OEK %94,7 %94,5 %94,9
OEB5 %97,0 %96,9 %97,6
Nitrogenoa %82,7 %84,8 %86,9
Fosforoa %85,1 %84,3 %86,1
Garbitutako hodi biltzaileak (km) 138,0 km 163,55 km 129,06 km

hornitze iturriak

> Artetako iturburua

Udarbe ibaiaren buruan.

•    Biltzeko azalera: 100 km2
•    Iturburuaren batez besteko emaria: 3.633 l/s
•    Hornitzeko baliatutako batez besteko emaria: 516 l/s
•    Energia hidroelektrikoa ekoizteko baliatutako batez besteko emaria: 1.971 l/s
•    Udarbe ibaira isuritako batez besteko emaria: 1.146 l/s

> Eugiko urtegia

Arga ibaiaren buruan.

•    Oinplano makotua duen grabitate-presa.
•    Ibai mailaren gaineko garaiera: 44,3 m
•    Luzera: 252 m
•    Presaren bolumena: 21 hm3
•    Garaiera handiena: 628 m
•    Azalera: 123 ha
•    Batez besteko sakonera: 18 m
•    Bertan ura zenbat denboran dagoen: 2-5 hilabete.

> Itoizko urtegia

•    Kokapena: Irati ibaia. Longida ibarra.
•    Presa mota: grabitatekoa, betoi arruntarekin egina.
•    Zimenduen gaineko garaiera handiena: 122 m
•    Bururatze luzera:  525 m
•    Bururatze garaiera:  592 m
•    Gehieneko maila normalean estalita dagoen azalera: 1.100 ha
•    Gehieneko maila gorenean duen edukiera: 418 hm3

> iturri eta kontzesio osagarriak

Subitzako iturburua

•    Batez besteko ekarpena: 6 l/s

edateko ura tratatzea

Urtasungo Edateko Uren Araztegia. Tratatzeko ahalmena: 1.050 l/s Egillorko Edateko Uren Araztegia. Tratatzeko ahalmena: 800 l/s Tiebasko Edateko Uren Araztegia. Tratatzeko ahalmena: 1.000 l/s Subitzako desinfekzio sistema: 7 l/s artekoa

> hornitze sarea

•    Luzera, 1.507 km: Garaia 434 km. / Baxua 1.073 km.
•    Lotuneak, 41.420
•    Biltegiak, 134 unitate. Edukiera, 261.804 m2
•    Ponpatzeak: 51 estazio, 94 ponpatze. Ahalmena 2.941 kW
•    Emari-neurgailuak 585

> sanotze sarea

•    Luzera 1.584 km: 702 km gorozki uretarako / 203 bateratuetarako / 679 euri-uretarako
•    Lotuneak, 49.507
•    Ponpatzeak, 16. Ahalmena, 75,20 kW

> ekaitz ura biltzeko andelak

•    Txantreako ekaitz ura biltzeko andela
•    V=3.000 m3 C2 bilgailura

hondakin uretarako hornikuntzak

ezaugarriak kop. hartzen dituen herritarrak
Arazuriko Hondakin-urak Arazteko Planta Tratatze osoa: lehen mailakoa + biologikoa (nitrifikazio desfosforizazioarekin)
Biosolidoak birziklatzeko planta, kogenerazio planta
1 313.746
Bakterio irazkiak Araztegi txikiak Etxaurin eta Iberon 2 900
Hobi septikoak Irazki biologikoa dutenak 135, 96 herritan 5.000