Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Ur horniduraren alta bigarren eskuko etxebizitzetan

RSS

Tabs

Deskribapena

Hornidura eta saneamendu zerbitzuak eskatzen dira etxe jakin bat urez hornitzeko eta etxe horri aukera emateko ur zikinak edo hondakin urak husteko. Zerbitzu horiek eman ahal izateko, ezinbesteko baldintza da dagokion kontratua izenpetzea Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. enpresarekin. Zehazki, uraren ziklo integrala arautzen duen ordenantzan eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenetan ezarrita dauden moduan eta baldintzetan gauzatzen da kontratua.

Gogoan izan behar da ur hornidura kontratatzeko Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. enpresari egin beharreko ordainketak egunean izan behar direla.

Horrez gain, kontratua egin nahi den etxebizitzan lehenago beste kontratu bat izan bada (30 egun baino gutxiago igaro badira baja egin denetik) eta ordainketak egunean baditu, alta doakoa izango da.

Informazio horrek balio izan dizu?