Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Horniduraren alta obretarako

RSS

Tabs

Deskribapena

Eraikitzeko eta zaharberritzeko lanak egiteko behar den ura izateko dagokion kontratua izenpetu behar da Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. sozietatearekin. Hain zuzen, kontratu hori formalizatzen da uraren ziklo integrala arautzen duen ordenantzan eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenetan ezarrita dauden moduan eta baldintzetan.

Dena den, gogoan izan behar da uraren hornidura kontratatzeko ezin dela izan inolako zorrik Iruñerriko Mankomunitatearekin.

Oharra: Behin amaitu direnean obrak kontratuaren baja egin beharko da edo aldatu behin betiko erabilerarako (behin betiko erabilerako kontratuaren tarifa merkeagoa da).

 
Informazio horrek balio izan dizu?