Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Konpromisoak

Herritarrek eskura dituzten dokumentuak dira Zerbitzuen Kartak. Zehazki, ematen diren zerbitzu publikoei buruzko informazioa ematen diete herritarrei, eta ezagutarazten dituzte herritar horiek eskubide dituzten kalitate konpromisoak eta zerbitzuak, haiek laguntzea eta parte hartzea bultzatuta.

Zerbitzuen Karten funtsezko egitekoa zerbitzu publikoen kalitatea hobetzea da. Erakundeak bere gain hartzen dituen konpromisoak finkatzeak eta zabaltzeak bidea ematen du, bai zerbitzuen talde erabiltzaileen eskakizunei erantzuteko, bai eta konpromiso horien betetze mailari jarraipena egiteko eta emaitzak ezagutarazteko ere.

HIRI HONDAKINAK BILKETA 

URaren ziklo integrala

INGURUMEN KUDEAKETA ETA SENTSIBILIZAZIOA

ESKUALDEKO IBAI PARKEA

HERRITARRONTZAKO ARRETA