Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Iruñerriko Ingurumen Zentroan herritarrek parte hartzeko prozesua

PROIEKTUAREN IZENA:

IRUÑERRIKO INGURUMEN ZENTROAREN UDALEZ GAINDIKO PROIEKTU SEKTORIALA. Luzatzea.

Iraunkortasuneko eta bideragarritasun ekonomikoko irizpideak

PARTE-HARTZEAREN MOTIBAZIOA ETA XEDEA:

Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietateak, Iruñerriko Mankomunitatea kudeatzen duen sozietateak, parte-hartze publikorako prozesu bat jarri zuen abian 2020aren amaieran, Iruñerriko Ingurumen Zentroaren Udalez gaindiko Proiektu Sektorialaren inguruan.

Prozesu horren emaitza moduan, hainbat ekarpen jaso ziren, aztertu egin diren ekarpenak eta, laster, behar bezalako erantzuna emango zaienak. Ekarpen horietako batzuek adierazten zuten iraunkortasunari eta bideragarritasun ekonomikoari dagozkion alderdien informazioa eman behar dela eta parte-hartzearen parte izan behar dutela. Ekarpen horiei esker egoki jo da parte-hartze prozesua luzatzea, informazio hori eta horri dagozkion iradokizunak egiteko aukera eskaintze aldera.

Jarraian, iraunkortasunari eta bideragarritasun ekonomikoari buruzko dokumentu bat dago, eta parte-hartze prozesuaren luzatze honen partaidetzaren xedea da eduki hori. Halaber, Iruñerriko Ingurumen Zentroaren Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala dago, ez proiektu hori parte-hartzearen xedea izateko berriro, baizik eta iraunkortasunari eta bideragarritasun ekonomikoari buruzko dokumentuaren informazio-laguntza edo -sostengua izateko.

PARTE HARTZEKO ALDIA:

15 egun naturaleko epea ezarri da. Ekarpenak egiteko epea 2021eko apirilaren 28an bukatuko da. Horretarako prestatutako FORMULARIOAREN bidez bidali beharko dira ekarpen guztiak. Formularioari fitxategiak edo dokumentuak gehitu ahal zaizkio.

 

PARTE-HARTZEAREN XEDE DEN DOKUMENTAZIOA:

Bideragarritasun ekonomikoari eta iraunkortasunari buruzko dokumentua.

 

EKARPENAK BIDALTZEKO FORMULARIOA.

Iruñerriko Ingurumen Zentroa.