Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Zerbitzu orokorretarako horniduraren alta

RSS

Tabs

Deskribapena

Eraikin bat berokuntzarako, ur bero sanitariorako eta suteetarako zerbitzu komunez hornitzeko eskatzen da zerbitzu hau.

Preguntas frecuentes

Zenbat balio du kontratu baten titularra aldatzeak?

Titularra aldatzea doakoa da, baldin eta jatorrizko kontratuan ez badago inolako zorrik.

Zerikusia duten zerbitzuak

Ura kendu ahal didate ez ordaintzeagatik?

 

Bai. Fakturaren bat zor baduzu, litekeena da berankortasun txosten bati hasiera ematea eta, zorrak jarraitzen badu, hornitzea etetea.

Gutun baten bidez jakinarazten da txosten hori abiarazi dela. Behin ura kendu denean, hornidura berriro martxan jartzeko, zor dena ordaindu beharko da gehi berriro konektatzeagatik dagoen kuota bat.

Gogoan izan ezazu uraren eta hondakinen tarifetan hobariak edo beherapenak daudela, diru premia larriko egoeretarako.

Zerikusia duten zerbitzuak

Zenbat denbora dut uraren faktura ordaintzeko, behin egin eta gero?

Fakturan bertan ageri den mugaeguna bitartean. Uraren fakturen kasuan, hilabeteko epea da. Egun horretatik aurrera, zenbatekoa hilero handituko da, diruaren legezko interesaren arabera.

Gogoan izan behar duzu fakturak ordaintzeko modua helbideratzea jarrita baduzu eta beste modu batera egin nahi baduzu 28a baino lehen eskatu behar duzula, egun horren inguruan kudeatzen baititugu bankura igorri beharrekoak.

Zerikusia duten zerbitzuak

Zenbat balio du hornidura baten alta emateak?

Hornidura kontratatzeko kuota, 2023rako, kontratatutako emariaren arabera ezartzen da, taula honen arabera:

KONTAGAILUAREN UR-EMARI NOMINALAEMARI IRAUNKORRA (Q3)KUOTA
2,5 m3/ordu arte4,0 m3/ordu arte148,93 €
3,5 m3/ordu arte6,3 m3/ordu arte186,17 €
6 m3/ordu arte10 m3/ordu arte223,40 €
10 m3/ordu arte16 m3/ordu arte297,86 €
10 m3/ordutik aurrera 372,33 €

 

Zerikusia duten zerbitzuak

Noiz izango dut ura, behin hornitzea kontratatu dudanean?

Eguerdiko ordu biak baino lehen formalizatu diren kontratuen kasuan, hornidura eta saneamendu zerbitzua hurrengo egun baliodunean egongo da erabilgarri.

Hornidura kontratua nire izenean jarri nahi dut. Zer egin behar dut?

Horri buruzko argibide guztiak “Titularra aldatu” atalean klik eginda eskuratuko dituzu.

Zerikusia duten zerbitzuak

Ba al da inolako hobari edo beherapenik uraren eta hondakinen fakturetan?

Zerikusia duten zerbitzuak

Beherapenak uraren eta/edo hondakinen tarifan

Bigarren eskuko etxebizitza bat erosi dut. Hornidura kontratua egin behar dut?

 

Etxebizitzak ura badu, hornidura kontratuaren titularra aldatu beharko duzu. Horretarako, formulario bat bete beharko duzu, eta titulartasuna egiaztatzeko behar diren dokumentuak aurkeztu.

Gogorarazi behar dizugu aldaketa hori doakoa izango dela, kontratua alta eginda badago eta etxebizitzaren ordainketak egunean badaude.

Etxebizitzak ez badu urik, hornidura izateko alta egin beharko duzu. Horretarako, formulario bat bete beharko duzu, eta titulartasuna egiaztatzeko behar diren dokumentuak aurkeztu.

Bi kasuetan aurkeztu beharreko dokumentuak hauek izango dira:

  • Kontratatzailearen NANaren edo IFKren kopia.
  • Kontratua dagokion higiezinaren jabetza edo alokairu agiria.
  • Sozietate bat bada, ordezkaritza ahalordea eta sozietatea eratzeko kontratu zibila (kontratua sozietate irregular edo ondasun erkidego baten izenean egin behar bada)
  • Biziegokitasuneko zedula, soil-soilik etxebizitzan azken bost urteetan hornidura kontraturik izan ez den kasuetan.

Zerikusia duten zerbitzuak

Nola helbideratu dezaket fakturen ordainketa edo alda dezaket indarrean dagoen kontua?

Kudeaketa hau egiteko baimena behar dugu, bai kontratuaren titularrarena, bai kontuaren titularrarena ere, desberdinak badira. Inprimaki bat bete behar duzu, sinatu eta helarazi, Kobratzeko datuak aldatzeko zerbitzuaren bidez.

Kontratuaren titularra eta kontuarena pertsona bera bada, telefonoz ere egin ahal izango duzu. Herritarren arretarako telefonora deitu beharko duzu (948 42 32 42), astelehenetik ostiralera, 07:30etik 18:00etara. Titulartasuna egiaztatzeko eskatuko zaizu, eta deia grabatu egingo da.

Zerikusia duten zerbitzuak

Zer egin behar dut ur horniduraren kontratuaren baja egiteko?

 

Kontratuaren titularraren NANa edo IFK aurkeztu behar duzu, eta, ahal den guztietan, kontagailuaren irakurketa, harremanetarako telefono bat eta jakinarazpenetarako helbidea.

Behin baja egin denean, aldian behingo azken faktura eta baja formalizatu den eguna bitartean ordaindu gabe gelditu diren kuota finkoak eta kontsumoa likidatuko dira. Kontagailua etxebizitzaren barnean badago, SCPSA enpresako teknikariei sartzen utzi beharko diezu, kentzeko aukera izan dezaten.

Zerikusia duten zerbitzuak

Informazio horrek balio izan dizu?