Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

La Mancomunidad

La Mancomunidad
02/09/2021

Bicimugik Iruñerrian izango duen zatiaren obrak hasi dira

Ibilbideak Uharte eta Uztarrotz konektatuko ditu, Eguesibar zeharkatuz, eta distantzia osoa 11.600 metro izango da.

Bicimugik Iruñerrian izango duen zatia egokitzeko lanak hasi ditu Iruñerriko Mankomunitateak. 11.600 metroko ibilbidea izanda, Uharte eta Uztarrotz konektatuko ditu, Eguesibar zeharkatuz, eta, hartara, Iratiren bide berdearen ibilbidearen zati bat egokituko du. 

Jakina denez, Bicimugi mugaz haraindiko lankidetzarako proiektuak bizikleta-ibilbideak garatzea hartzen du barnean, lurralde-garapen iraunkorrerako ardatz moduan, EuroVelo 3 ibilbidea konektatuz, Nafarroatik igarotzean.  

Gogoan izan behar da EuroVelo distantzia luzeko 17 bizikleta-ibilbideren sarea dela eta ibilbide horiek Europa kontinente osoa konektatu eta batzen dutela. Hain zuzen, zikloturistek eta eguneroko ibilbideak egiten dituzten bertako biztanleek erabil ditzakete ibilbide horiek. Zehazki, EuroVelo 3 ibilbideak Norvegia eta Santiago de Compostela batzen ditu, guztira 5.300 km dauzka, eta haietatik ia 3.600 km Espainian daude, nagusiki Frantziako Donejakue bidearen ibilbide klasikoan, Nafarroatik, Errioxatik, Gaztela eta Leondik, eta Galiziatik igarotzen denean. 

Proiektuaren helburua da herrien arteko konektagarritasun iraunkorra hobetzea, landa- eta hiri-arloaren arteko batasunari eusteko, ingurumena errespetatuz eta herritarren eskueran geldituko den natura-inguru bati berriz balioa emanez.  

Faseka gauzatzea, eragozpenak minimizatzeko

Ibilbidea egokitzeko obrek gutxi gorabehera bi hilabete iraungo dute, eta zenbait fasetan egingo dira, ukitutako inguru horietan ibiltzen diren pertsonei eragiten ahal dizkieten eragozpenak minimizatzeko. Lehenbiziko lanak Urbiko bidean egingo dira, Uharten, eta gero ibilbidea jarraituko da Eguesibarren, Uztarrotz herriraino.

Obra horietarako aurreikusi den aurrekontua 121.930 euro da, eta haien %35 Iruñerriko Mankomunitateak (29.873 €) eta Eguesibarrek (12.803 €) ordainduko dituzte. Gainerakoa Eskualdeak Garatzeko Europako Funtsak (EGEF) batera finantzatu du %65ean, Bicimugi Interreg Programaren bidez. POCTEFAren helburua da Espainia-Frantzia-Andorra muga-inguruaren integrazio ekonomikoa eta soziala indartzea. Hain zuzen, mugaz haraindiko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-jarduerak garatzean kontzentratzen da laguntza, lurralde-garapen iraunkorraren aldeko baterako estrategien bidez.  

EGEFek batera finantzatutako proiektua.

La Mancomunidad
02/09/2021

Comienzan las obras del tramo de Bicimugi en la Comarca de Pamplona

El trazado conectará Huarte y Ustárroz, atravesando el Valle de Egüés, con una distancia total de 11.600 metros.

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha iniciado las obras de adecuación del tramo del ‘Bicimugi’ en la Comarca de Pamplona que con 11.600 metros conectará Huarte y Ustárroz, atravesando el Valle de Egüés, adecuando así parte del trazado de la vía verde del Irati.

Como se sabe, el proyecto de cooperación transfronteriza 'Bicimugi' contempla el desarrollo de rutas cicladas como ejes de desarrollo territorial sostenible conectando la ruta EuroVelo 3 a su paso por Navarra. 

Cabe recordar que EuroVelo es una red de 17 rutas ciclistas de larga distancia que conectan y unen a todo el continente europeo. Las rutas pueden ser utilizadas tanto por cicloturistas como por los habitantes locales que realizan sus trayectos diarios. Concretamente, la ruta EuroVelo 3 une Noruega y Santiago de Compostela con un total de 5.300 km, de los que casi 3.600 discurren en España, principalmente por el trazado clásico del Camino de Santiago Francés a su paso por Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia.

El objetivo del proyecto es mejorar la conectividad sostenible entre localidades para mantener la unión entre el ámbito rural y el urbano, respetando el medio ambiente y revalorizando un espacio natural que quedará al alcance de la ciudadanía.  

Ejecución en fases para minimizar molestias

Las obras de adecuación del trazado, que se prolongarán durante aproximadamente dos meses, serán ejecutadas en varias fases para minimizar las molestias que puedan ocasionar a las personas que transiten por las zonas afectadas. Las primeras actuaciones tendrán lugar en el camino de Urbi (Huarte) para continuar el trazado a lo largo del Valle de Egües hasta la localidad de Ustárroz.

El presupuesto previsto de las obras asciende a 121.930 euros de los cuales el 35% serán sufragados por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (29.873 €) y el Valle de Egüés (12.803 €). El resto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg Bicimugi. El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. 

Proyecto cofinanciado por el FEDER.

La Mancomunidad
06/08/2021

Irisgarritasun-neurri guztiak dituen informazio-taula bat

Atarrabiako Pilategian kokatua, barne hartzen ditu erliebea, braillea, audio erraza bi hizkuntzatan eta bideorako QR kodea

Iruñerriko Mankomunitateak informazio-taula bat kokatu du berriki Atarrabiako Pilategian, eta, mota honetako euskarriek izan ohi dituzten irisgarritasun-neurriak aintzat hartuta, Estatuan gehien dituena da. Taula Calícrates aholkularitza-enpresak egin du, eta balkoi-behatokian dago, eraikinaren beheko solairuan, eta bertatik Ultzama ibaia ikus daiteke, Arreko Hirutasunaren zubitik igarotzen denean. 

Taula honek lehendik zegoen bat ordeztu du, eta barne hartzen du erliebean dagoen argazki bat, braillez dauden errotuluek lagunduta. QR kode bat ere badu, esplorazio-gida bat ematen duena, ukipen-gida, ikusteko desgaitasuna duten pertsonei argazkiko elementu guztiak lokalizatzen laguntzeko. Gainera, QR kodeak Pilategian eskuragarri dauden beste irisgarritasun-neurri batzuei buruzko informaziora bidaltzen du, besteak beste, keinu-hizkuntza duen bideo batera, azpititulatuta dagoena eta audiodeskribapena duena, eta bai irakurketa errazeko koaderno batera ere. Beste alde batetik, testuetako letraren tamaina handitu egin da (letra handia edo makrokaraktereak, kontrastearekin, ikusmen urria duten pertsonek eroso irakurtzeko aukera izan dezaten), eta audio erraz bat gehitu da. Audio hori grabazio bat da, eta bere gidoia irakurketa errazean eginda dago, ulermen-zailtasunak dituzten pertsonek gunea hobeki ulertzeko bidea izan dezaten. 
 
Hartara, lanaren emaitza informazio-euskarri bat da, non zentzumen guztiek elkarri eragiten dioten eta non pertsona bakoitzak, bere gaitasunen arabera, naturaz goza dezakeen baldintza-berdintasunean. 

Informazio-zentroak eta erakusketa irisgarriak

Irisgarritasuna aintzat hartzen duten proiektu ugari garatu du Mankomunitateak. Izan ere, ingurumen-informaziorako eta -heziketarako lau zentroak nabarmendu behar dira –San Andres Errota, Atarrabiako Pilategia, Mendillorriko ur-biltegiak eta Artetako iturburua–, keinu-hizkuntzan dagoen bideoa baitute, azpititulatuta dagoena eta audiodeskribapena duena, braillez dagoen eskupapera, QR dinamikoa, irakurketa erraza, PDF irisgarria, turismo irisgarriko atarietan sartzea, irisgarritasun-orriak, webgunea eguneratzea eta braillezko seinaleztatzea komunetan.

Beste alde batetik, lau erakusketa iraunkorrak aipatu behar dira, braillezko eskupapera, irakurketa erraza eta PDF irisgarria baitituzte: “Anaia ibaia”, “Zientzia dibertigarria”, “Arazuri” eta “Ura eta denbora”. “Anaia ibaia” erakusketa Atarrabiako San Andres Errotan dago, eta klimaren eginkizuna azaltzen du, meteorologia eta gizakion esku-hartzea Arga-Ultzama ibai-sisteman. Mugarria izan zen Nafarroako museoetako irisgarritasunean, eta saria jaso zuen, Administrazio Publikoaren modalitatean, 2019ko Nafarroako ONCE Elkartasun Sarietan. Gainera, erakusketa inauguratzeko egin zen ekitaldia erabat irisgarria izan zen, keinu-hizkuntza, begizta magnetikoa (entzuteko protesiak dituzten pertsonentzako laguntza) eta azpitituluak izanda. 

Horri guztiari irakurketa errazeko zenbait bisita gidatu gehitu behar zaizkio, adimen-desgaitasuna duten bi pertsona buru dituztela, desgaitasun fisikoa duten pertsonentzako bisita egokituetan lagun-egiteak eta irisgarritasun-eskuliburuak sortzea herritarrei arreta emateko dauden langileentzat. 

Egun, Mankomunitatea braillezko eskupaperak, irakurketa erraza, irisgarritasun-orriak, PDF irisgarria eta QR dinamikoa egiten ari da erakundearen lau instalaziotarako (Egillor, Urtasun, Gongora eta Arazuri), eta herritarrei arreta emateko dauden langileentzat online prestakuntza gauzatzen ari da. 

Aurreikusita dauden beste ekintza batzuk

IMk pentsatu du berehalako etorkizunerako berriro heltzea bisita eta jarduera egokituei desgaitasuna duten pertsonen erakundeetarako, eta bai ikastetxeetako bisita gehiago egokitzea ere. Halaber, erakusketak berritzean eta erakundearen instalazio desberdinak seinaleztatzean ahalik eta irisgarritasun-neurri gehienak barne hartzea aurreikusi du.

La Mancomunidad
06/08/2021

Un panel informativo con todas las medidas de accesibilidad

Instalado en el Batán de Villava, incorpora relieve, braille, audio fácil en dos idiomas y código QR para vídeo

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha instalado recientemente en el Batán de Villava un panel informativo que cuenta con el mayor número de medidas de accesibilidad del Estado en este tipo de soportes. El panel, elaborado por la consultoría Calícrates, se encuentra en el balcón mirador, en la planta baja del edificio, desde el que se puede ver el río Ultzama a su paso por el puente de la Trinidad de Arre.

El nuevo panel, que sustituye a otro ya existente, incluye una fotografía en relieve acompañado por rótulos en braille. También cuenta con un código QR que proporciona una guía de exploración táctil que ayuda a las personas con discapacidad visual a localizar todos los elementos de la fotografía. Además, el código QR remite a información sobre otras medidas de accesibilidad disponibles en el Batán como un vídeo con lengua de signos, subtitulado y con audiodescripción, así como un cuaderno en lectura fácil. Por otra parte, el tamaño de la letra de los textos ha sido aumentado (letra grande o macrocaracteres, con contraste, para que personas con baja visión lo puedan leer cómodamente) y se ha añadido un audio fácil, que consiste en una grabación cuyo guion está elaborado en lectura fácil para que las personas con dificultades de comprensión pueden entender mejor el espacio.
 
De esta manera, el resultado del trabajo es un soporte informativo donde todos los sentidos interactúan y donde cada persona, en función de sus capacidades, puede disfrutar de la naturaleza en igualdad de condiciones.

Centros de información y exposiciones accesibles

La Mancomunidad ha desarrollado gran cantidad de proyectos que contemplan la accesibilidad. Así, cabe destacar los cuatro centros de información y educación ambiental (CIEAS) que cuentan con vídeo en lengua de signos (LSE), subtitulado y audiodescripción, folleto en braille, QR dinámico, lectura fácil, PDF accesible, inclusión en portales de turismo accesible, hojas de accesibilidad, actualización de la web y señalización braille en aseos: Molino de San Andrés, Batán de Villava, Depósitos de Mendillorri y Manantial de Arteta.

Por otra parte, hay que señalar las cuatro exposiciones permanentes que cuentan con folleto en braille, lectura fácil y PDF accesible: “Hermano Río”, “Ciencia Divertida”, “Arazuri” y “El agua y el tiempo”. La exposición “Hermano Río”, instalada en el Molino de San Andrés de Villava, explica el papel del clima, la meteorología y la intervención humana en el sistema fluvial Arga-Ultzama. Supuso un hito en la accesibilidad museográfica en Navarra y recibió el galardón en la modalidad de Administración Pública en los Premios Solidarios ONCE Navarra 2019. Además, el evento realizado para su inauguración fue totalmente accesible con lengua de signos, bucle magnético (ayuda auxiliar para personas con prótesis auditivas) y subtitulado.

A todo ello hay que sumar diversas visitas guiadas en lectura fácil lideradas por dos personas con discapacidad intelectual, acompañamientos en visitas adaptadas para personas con discapacidad física y la creación de manuales de accesibilidad para personal de atención al público.

En la actualidad la Mancomunidad está elaborando folletos en braille, lectura fácil, hojas de accesibilidad, PDF accesible y QR dinámico para cuatro instalaciones de la entidad (Egillor, Urtasun, Góngora y Arazuri) y se está realizando la formación online para personal de atención al público.

Otras acciones previstas

La MCP se ha planteado para el futuro inmediato retomar las visitas y actividades adaptadas para entidades de personas con discapacidad, así como adaptar más visitas escolares. Asimismo, se ha previsto incorporar el máximo de medidas de accesibilidad en las renovaciones de exposiciones y señalización en las diferentes instalaciones de la entidad.

Ikasturte bitxia

Ikasturtearen amaierarekin batera, Mankomunitateko Mancoeduka ingurumen heziketa programak bideo hau zabaldu du. Bertan, aurtengo ikasturte bitxiaren laburpena egiten da.

Kontuan hartu behar da ohiko jarduera guztiak ezin izan direla egin zegoen osasun egoeragatik. Hala eta guztiz ere ekaintza ez da desagertu, moldatu baizik.

Un curso diferente

​Con el final de curso, el programa de educación ambiental Mancoeduca ha lanzado este video recopilatorio de lo acontecido en este año tan especial.

Un año en el que no se han podido desarrollar todas la actividades habituales por afectar estas a instalaciones de servicios críticos y por las dificultades que presentaba la adaptación de las mismas. 

Sin embargo, la oferta de educación medioambiental no ha desaparecido, simplemente se ha transformado. 

IM-SCPSAko zuzendaritza-organoek erakundearen egoitza berriko obrak bisitatu zituzten

Iruñerriko Mankomunitateko Batzorde Iraunkorreko eta bera kudeatzeko sozietateko (SCPSA) Administrazio Kontseiluko kideek salestarren garai bateko komentuan erakundearen egoitza berria eraberritu eta egokitzeko obrak bisitatu zituzten ekainaren 17an.

Los órganos de dirección de MCP/SCPSA visitan las obras de la nueva sede de la entidad

Las personas integrantes de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y del Consejo de Administración de su sociedad de gestión (SCPSA) el 17 de junio visitaron las obras de reforma y adecuación de la nueva sede de la entidad en el antiguo convento de Salesas.

MCP-SCPSA Iruñerriko Jasangarritasun Jardueretan

Ekainaren 9tik 11ra, Iruñeko Civicanen, Nafarroako Gobernuak eta NELS sareak antolatutako Iruñerriko Jasangarritasun Jarduerak egin ziren. Bertan, Mankomunitatearen partehartzea handia izan zen, erakundeko kide batzuek mintzaldiak egin baizituzten.

​Lehendabiziko egunean, adibidez, Mikel Manzanosek, Kalitatearen kontrolerako, Ingurumenerako eta Lan Arriskuei Aurrea Hartzeko Arloaren Zuzendariak, Ibai Parkeari buruz eta Ezkaba Parkeari buruz hitz egin zuen. 

MCP-SCPSA en las Jornadas de sostenibilidad de la Comarca de Pamplona

​Del 9 al 11 de junio se celebraron en el Civican de Pamplona las Jornadas de Sostenibilidad de la Comarca de Pamplona, organizadas por el Gobierno de Navarra y Red NELS (red Navarra de Entidades Locales para la Sostenibilidad). 

En ellas la representación de la Mancomunidad fue grande, ya que varios de sus miembros tomaron parte.

Así, el día de la inauguración, Mikel Manzanos, director de control de calidad, medio ambiente y protección de riesgos laborales, habló sobre el Parque Fluvial y Parque Monte Ezkaba. 

Páginas

Suscribirse a RSS - La Mancomunidad